3. Lead generation
Kwalitatieve leads opsporen en ze voeden met gerichte content
Lead generation Inbound marketing

Lead generation

Naast een doordachte communicatiestrategie en de juiste branding voor uw project, heeft u ook nood aan een evenwichtige conversiestrategie.

U heeft uw doelgroep voor ogen en ontwikkelt hiervoor aangepaste boodschappen, maar u wilt potentiële kopers en investeerders ook zo efficiënt mogelijk benaderen. Via de juiste kanalen en via datacaptatie proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over de mogelijke drijfveren en de identiteit van individuele leads.

De realisatie van een nieuw vastgoedproject is weinig relevant zonder geïnteresseerde kopers of investeerders. U kunt steeds uw netwerk raadplegen, maar uiteraard wilt u ook nieuwe leads aantrekken en verder bouwen aan een kwalitatieve database. We bekijken samen met u (de aanloop naar) het verkoopproces en gaan na waar optimalisatie mogelijk is, om zo gemakkelijker de vooropgestelde verkooptargets te behalen. Want uiteindelijk wilt u net hetzelfde als uw kopers en investeerders: return on investment.

De digitale wereld stelt ons in staat om bezoekgedrag te meten en gegevens over individuele leads te verzamelen. Maar waar vindt u die leads en hoe spoort u hen aan contact op te nemen? Hoe maakt u optimaal gebruik van Facebook’s targeting tools en Google Adwords? Hoe schakelt u SEO en SEA doeltreffender in? Welke online- en offline communicatietools zet u best in, afgestemd op uw doelgroep en type project?


Wat kan Konkreet voor u betekenen?


Konkreet begeleidt u met een tactisch plan om leads te genereren, aangepast aan uw type project en doelgroep. Prestigieuze luxeprojecten vergen een andere communicatieaanpak dan projecten die in het teken van betaalbaar wonen staan. Investeerders vragen een andere approach dan een koper of huurder. Daarom analyseren we uw potentiële doelgroep en ontwikkelen we persona’s met een specifiek profiel dat niet louter op demografische gegevens is gebaseerd. Voor elk van deze profielen ontwikkelen we een specifieke aanpak en strategie die zich vervolgens vertaalt naar aangepaste boodschappen die we via geschikte lead sources verspreiden.

Zo realiseren we individuele trajecten, waarbij uw leads relevante informatie ontvangen over uw project en steeds meer getriggerd worden. Via deze automated marketing campagnes vinden kwalitatieve leads hun weg naar de laatste fases van het verkoopproces. Naast het feit dat uw potentiële koper is voorgeïnformeerd, is de kennis die hieruit voortvloeit van cruciaal belang voor uw sales-apparaat. Op die manier kan er sneller en effectiever overgegaan worden tot verkoop.

Marketing en communicatie rond bouw- en vastgoedprojecten
Konkreet is a Handlangers brand
Lange Violettestraat 94 - 9000 Gent (Belgium) - T. +32 (0)9 278 84 37 - E. hello@konkreet.be
Marketing en communicatie rond bouw- en vastgoedprojecten
Konkreet is a Handlangers brand
Lange Violettestraat 94 - 9000 Gent (Belgium) - T. +32 (0)9 278 84 37 - E. hello@konkreet.be